Hỗ trợ: 0932696777

Email: tinhdaufacare1979@gmail.com

Lá, Cành, Hoa - Leaves, Twigs and Flower

Hiển thị 1–12 của 51 kết quả

 • tinh dầu bạc hà âu nguyên chất dược phẩmSale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Bạc Hà – Peppermint Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  200.000 - 3.900.000 250.000 200.000
  Tiết kiệm: 50.000₫ (20%)
  Mua hàng
 • Tinh DẦU BẠC HÀ Á nguyên chất bán buôn giá sỉSale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Bạc Hà Á – Cormint Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  180.000 - 4.500.000 250.000 180.000
  Tiết kiệm: 70.000₫ (28%)
  Mua hàng
 • Tinh DẦU bạc hà hăng buôn giá sỉSale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Bạc Hà Hăng – Pennyroyal Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  350.000 - 9.000.000 390.000 350.000
  Tiết kiệm: 40.000₫ (10%)
  Mua hàng
 • tinh dầu bạc hà lục 12Sale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Bạc Hà Lục – Spearmint Giá Sỉ

  220.000 - 6.500.000 290.000 220.000
  Tiết kiệm: 70.000₫ (24%)
  Mua hàng
 • tinh dầu bạc hà mèo 2Sale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Bạc Hà Mèo – Catnip Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  400.000 - 15.500.000 450.000 400.000
  Tiết kiệm: 50.000₫ (11%)
  Mua hàng
 • tinh dầu bạch đàn chanhSale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh – Eucalyptus Citriodora Giá Sỉ

  180.000 - 4.000.000 250.000 180.000
  Tiết kiệm: 70.000₫ (28%)
  Mua hàng
 • tinh dầu BÀI HƯƠNG nguyên chất giá sỉSale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Bài Hương – Hyssop Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  1.000.000 - 30.000.000 1.050.000 1.000.000
  Tiết kiệm: 50.000₫ (5%)
  Mua hàng
 • Tinh DẦU cam tùng hương buôn giá sỉSale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Cam Tùng Hương – Spikenard Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  450.000 - 17.000.000 480.000 450.000
  Tiết kiệm: 30.000₫ (6%)
  Mua hàng
 • Tinh DẦU caraway buôn giá sỉ 6Sale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Caraway Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  400.000 - 12.350.000 450.000 400.000
  Tiết kiệm: 50.000₫ (11%)
  Mua hàng
 • tinh dầu CỎ HÔI nguyên chất giá sỉSale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Cỏ Hôi – Ageratum Conyzoides Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  850.000 - 36.500.000 1.000.000 850.000
  Tiết kiệm: 150.000₫ (15%)
  Mua hàng
 • Tinh DẦU CỎ THI buôn giá sỉSale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Cỏ Thi – Yarrow Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  700.000 - 22.000.000 850.000 700.000
  Tiết kiệm: 150.000₫ (18%)
  Mua hàng
 • tinh dầu cúc TRẮNG nguyên chất giá sỉSale! Mua hàng <img class="eye-img" src="https://tinhdaufacare.vn/wp-content/uploads/2021/05/eye.png" alt="Xem trước">

  Tinh Dầu Cúc Trắng – Chamomile White Giá Sỉ

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4.200.000 - 173.000.000 4.500.000 4.200.000
  Tiết kiệm: 300.000₫ (7%)
  Mua hàng
Scroll to Top
0932696777
Liên hệ